Interreg V-A «Гърция-България 2014-2020»

Гърция и България, две съседни държави с богато минало, от края на 90-те години на миналия век навлизат в ера на по-тясно сътрудничество, благодарение на програмата INTERREG „Гърция-България”.

Основната идея зад “INTERREG” е достигане до решения на проблеми, ако се работи в сътрудничество, заедно със своите съседи, отколкото ако всяка страна да остане затворена в своите граници. Поради тази причина в нашата програма ние насърчаваме дейности, които сближават хората.

Човек не трябва да търси по-далеч от земята и реките, които споделяме и да преминем към пътищата и след това към културата, храната и традициите. Във всеки случай това, което се случва от едната страна на границата, засяга и другата страна. Необходимостта от съвместни действия постепенно се превръща в нормално, отколкото в изключение.

Фокусираме се в Северна Гърция и в Южна България около общата ни граница.

Всички наши усилия се съсредоточават в районите на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и в Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково.

Ние работим с обществени и други институции от двете страни на границата, които могат да се възползват и да повлияят положително на възможно най-широк брой жители, като финансираме много разнообразна гама от дейности, които попадат в секторите на конкурентоспособността, околната среда, културата, транспорта, здравеопазването и социалните проблеми

Поради тази причина Европейският съюз заедно с Гърция и България предоставят 130 000 000 евро от 2014 до 2020 г.!

Ние подобряваме сътрудничеството по въпроси от общ интерес и се справяме с предизвикателствата на съвременната епоха по по-ефективен и ефективен начин. Нашата крайна цел е по-добро ежедневие.

Ние си сътрудничим! Ние действаме заедно и всички печелим!